تمدید مهلت ارسال مقالات

15 آبان 1392

 

 

مهلت ارسال مقالات و  ثبت نام در کنگره زندگی سالم و توسعه مراقبت

 های پرستاری و مامایی تا30 اذر  1392 تمدید شد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.