محورهاي كنگره

1392/7/6 0:0
... نقش پرستار و ماما در توسعه ی مراقبت ها و خدمات بومی
... زندگی سالم و طول عمر بیشتر
...

محورهای مورد بحث همایش:

• نقش پرستار و ماما در توسعه ی مراقبت ها و خدمات بومی( فرصت ها و تهدیدها)

• آموزش و پیشبرد و سلامت جامعه

• راهکارهای ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری و مامایی

• نقش مراقبت های پرستاری و مامایی در توانبخشی

• بهداشت روان و زندگی سالم

• زندگی سالم و طول عمر بیشتر

• زندگی سالم وسلامت جامعه( فردی، خانوادگی و اجتماعی در دوران های مختلف زندگی)

• نقش بهداشت محیط و جامعه در زندگی سالم( تهدیدها و فرصت ها)

• عدالت در سلامت و راهکارهای ارتقاء آن

• عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
  
• اخلاق حرفه ای و توسعه سلامت

• سلامت معنوی و زندگی سالم

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   28 مهر 1392

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >